Technická vybavenosť

Martin

Vrútky

Turčianské Teplice

Žilina

Vodoinštalačné práce.